ได้รับแรงบันดาลใจในท้องถิ่นของการเคลื่อนไหว

ศิลปินท้องถิ่นในเกาะเข้าร่วมในการครองอสังหาริมทรัพย์บนถนนสายหลักเมื่อธุรกิจแม่และป๊อปของเมือง West Side ที่เมือง Hanapepe กำลังถูกทิ้งเช่นแมลงวัน เป็นงานศิลปะของ Hanapepe Art เนื่องจากแกลเลอรี่เปิดให้บริการในช่วงปลายปีและมีแถบที่เต็มไปด้วยความปรารถนาในศิลปะ เมื่อได้ชื่อว่า เมืองใหญ่ที่สุดใน Kaua’i”ได้พัฒนาขึ้นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

และตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ “ศิลปะกลางเมือง” แกลเลอรี่ใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งตั้งแต่ Hawaiian ไปจนถึงน้ำหอมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นหรือการตีความแรงบันดาลใจในท้องถิ่นของการเคลื่อนไหวแบบ cubist, impressionist และ expressionistic