อาการของโรคมะเร็งทางพันธุกรรมที่ยังไม่แก้

การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมโซมาติกที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตและสามารถทำให้เซลล์เปลี่ยนเป็นมะเร็งได้การกลายพันธุ์เป็นการกลายพันธุ์ของยีนที่ทำให้เกิดมะเร็งต่อการกลายพันธุ์ที่บุคคลนั้นเกิดมาพร้อมกับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในภายหลังเร่งการเคลื่อนที่ของโปรตีนมะเร็งตับอ่อนที่รู้จักกันภายในเซลล์ การปรับเปลี่ยนนี้ช่วยในเยื่อหุ้มเซลล์เป็นต้นเหตุและกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ

ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของมะเร็ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม KRAS ในมะเร็งตับอ่อนส่วนใหญ่การศึกษาผลกระทบของการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนามะเร็งตับอ่อนรวมถึงกลยุทธ์ใหม่สำหรับการรักษาด้วยเป้าหมายการกลายพันธุ์ของ RABL3 นั้นหาได้ยากในประชากรทั่วไป แต่บอกว่าการทดสอบเพื่อหาการกลายพันธุ์อื่น ๆ ในยีน RABL3 อาจเปิดเผยถึงความบกพร่องทางพันธุกรรมในครอบครัวอื่นที่มีกลุ่มอาการของโรคมะเร็งทางพันธุกรรมที่ยังไม่แก้ การระบุการกลายพันธุ์ในครอบครัวเหล่านี้จะช่วยชี้นำว่าญาติคนใดควรพิจารณาการตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน ในขณะที่การทดสอบสำหรับการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจงนี้ไม่สามารถใช้ได้ในแผงการทดสอบทางพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันเราคาดว่าการทดสอบเชิงพาณิชย์จะรวมการกลายพันธุ์ในยีนนี้ในแผงในอนาคต