ยาคุมกำเนิดแบบฉีดยาและยาเม็ดเล็ก

โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลส่วนใหญ่ให้ยาคุมกำเนิดแบบฉีดยาและยาเม็ดเล็ก ๆและไม่ได้ใช้งบประมาณที่จัดสรรโดย P&P ในการจัดหาถุงยางอนามัยการปลูกถ่ายอวัยวะคุมกำเนิดและอุปกรณ์คุมกำเนิดมดลูกเพื่อจำหน่าย ฉันขอเสนอว่า NHSO หรือกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน P&P เพื่อซื้อถุงยางอนามัย

และการปลูกถ่ายอวัยวะคุมกำเนิดซึ่งหลังนี้สำหรับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 20 ปีโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขการทำแท้งของการตั้งครรภ์ โรงพยาบาล เพียงแค่รับ 3 บาทต่อหัวจากกองทุน P&P ประเทศจะมีประมาณ 200 ล้านบาทครึ่งหนึ่งสามารถซื้อถุงยางอนามัยและอีกครึ่งหนึ่งเพื่อซื้อรากฟันเทียมจากนั้นเราจะมีเพียงพอสำหรับการจัดจำหน่ายผ่านโรงพยาบาล นี่เป็นจำนวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่ารักษาพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บจากการยุติการตั้งครรภ์หรือรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์